Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných v roku 2022 https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/urcenie-volebnych-obvodov-poctu-poslancov-a-sidiel-obvodnych-volebnych-komisii ... kandidátov pre voľby primátoraStiahnuť Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského ... do orgánov samosprávy obce, konaného dňa 29. októbra 2022 VOĽBY-KNStiahnuť Miesta na umiestňovanie ... kraja, konaného dňa októbra 2022 VOĽBY-NSKStiahnuť Delegovanie členov a náhradníkov do špeciálnej ... do prenosnej urny Žiadosť o voľbu do prenosnej urny-1Stiahnuť
stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2024
preukazu Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazuStiahnuť Žiadosť o voľbu ... do prenosnej urny 8 Žiadosť o voľbu do prenosnej urny-1Stiahnuť Informácia o späťvzatí kandidátnej
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny  Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste ... Komárno počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky   ... yacute;ch komisií   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2020 ... Informácia pre voliča Voľba poštou Žiadosť o voľbu poštou Informácie ... Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
stránka
Voľba prezidenta SR 2024
Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-SRStiahnuť Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta 2024 ... a o určení volebných okrskov 2-Oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb-prezidenta-2024-a-o-urceni-volebnych-okrskovStiahnuť ... Elektronicka-adresa-na-dorucovanie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazuStiahnuť Miesta na umiestňovanie volebných plagátov Volebné plagátyStiahnuť Kandidáti pre voľby ... prezidenta Slovenskej republiky P24_0Kandidati1Stiahnuť Žiadosť o voľbu do prenosnej urny 8 Žiadosť ... o voľbu do prenosnej urnyStiahnuť Zápisnice okrskových volebných komisií zapisnice 1 koloStiahnuť
stránka
Prezidentské voľby
okrskov a určení volebných miestností - Oznámenie o čase a mieste konania voľby ... prezidenta SR - ZUŠ - Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR - Inform ... ácie Ministerstva vnútra k voľbám prezidenta SR - Zoznam adries začlenený
stránka
Voľby do VÚC 2017
Žiadosť o voľbu do prenosnej urny - Kontakty na okrskové volebné komisie Delegovanie členov ... okrskových volebných komisií Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby ... predsedu samosprávneho kraja Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
stránka
Voľby prezidenta SR - 2019
Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí sa vzdali kandidatúry Žiadosť o voľbu ... adries začlenených v jednotlivých okrskoch Oznámenie o čase a mieste konania voľby
stránka
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
O Z N A M na prevzatie  zoznamov o delegovaní  zástupcov politických strán a koalícií do okrskových volebných komisií v Komárne Elektronické adresy na doručovanie oznámení o delegovaní…
stránka
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 2018
Informácie o spracúvaní osobných údajov Žiadosť o voľbu do prenosnej ... Kontakty na okrskové volebné komisie ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby ... primátora mesta Komárno ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dokumenty spojené svoľbami do Národnej rady Slovenskej republiky: - Zákon o voľb ... ) - Voľby - voľba  poštou (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Voľba poštou - hlasovanie (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Žiadosť o voľbu poštou (Vyvesené: 3. marca 2010.
stránka
2022
VZN mesta Komárno za rok 2022: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena10 ... /2022VZN mesta Komárno č. 10/2022, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 v znení VZN č. 5/2021 a VZN č. ... 5/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku ... , kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 v znení VZN č. 4/2020 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu ... školského zariadenia na kalendárny rok 2022   05.03.2022  * Zrušené VZN
stránka
2022
Pohraničnejzápisnica-20.10.2022Obnova severnej terasy Dôstojníckeho pavilónu v Komárnezápisnica-20.10.2022Audit 2022
stránka
2023
VZN mesta Komárno za rok 2023: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena13 ... /2023VZN mesta Komárno č. 12/2023, ktorým mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná časť ... vozidiel01.11.202310/2023VZN č. 10/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/201921.07.202309/2023VZN ... /2023VZN Mesta Komárno č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na ... Komárno č. 4/2023 o miestnej dani za ubytovanie01.01.202403/2023VZN Mesta Komárno č. 3/2023 o miestnej
stránka
2024
Komárnazápisnica04.06.2024Rekonštrukcia strechy TJ Dynamo Nová Stráž II.zápisnicaMáj28.05.2024Audit 2024
stránka
2024
VZN mesta Komárno za rok 2024: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena09 ... ./2024VZN Mesta Komárno č. 9/2024 o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Komárno13.07.202408 ... /2024VZN Mesta Komárno č. 8/2024, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa ... ,  VZN č. 5/2022, VZN č. 10/2022 a VZN č. 10/202301.09.202407/2024VZN Mesta Komárno č. 7/2024 o určení ... názvu ulice v meste Komárno09.05.202406/2024VZN mesta Komárno č. 6/2024, kt. sa mení a dopĺňa VZN č.
stránka
2020
VZN mesta Komárno za rok 2020: číslo VZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena11 ... /2020VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňaVZN č. číslo 8/2017  01.01.2021  ... ;10/2020VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu ... talentov  11.26.2020 9/2020VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo ... 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
stránka
2021
VZN mesta Komárno za rok 2021: čísloVZNNázov VZNDopln.čím/Zrušené čímZodpo-vednýpl.odpl.do /zmena9 ... /2021VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ... a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020  03.01.2022& ... nbsp;8/2021VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná ... časť Územného plánu mesta Komárno  03.01.2022 7/2021VZN č.7/2021, kt. sa mení a dopĺňa
stránka
2020
nbsp;  05.03.2020Zabezpečenie a organizácia celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2020 ... , 2021 a 2022zápisnica  05.03.2020Výmena brán na kontajnerovom stanovisku na ul. ... muškátov ťahavých na rok 2020zápisnica  05.03.2020Celoplošná deratizácia mesta Komárno na rok 2020
stránka
2021
28.10.202111.11.2021Kompostáreň Komárno - strojové vybaveniezrušenie 26.10.202110.11.2021Audit 2021 ... MŠ* zmluva  Október  13.10.202129.10.2021Registračné známky pre psov na rok 2022 ... *zrušenie 14.10.202120.10.2021Výtvarné potreby pre MŠ_86* zmluva28.09.202118.10.2021Audit 2021 ... nbsp;08.09.202122.09.2021Rekonštrukcia kontajnerových stanovíšť vo vybraných lokalitách mesta Komárno 2021 ... Zichyho palác , prílohyzápisnica 10.05.202111.06.2021Ucelená oprava chodníkov v meste Komárno 2021
stránka
2023
verejného osvetlenia v meste Komárno_III.zápisnica24.10.202329.12.2023Dodávka elektrickej energie na rok 2024 ... a zemného plynu na roky 2024 a 2025 pre Mesto Komárno, opravazápisnica29.12.2023Obnova vetracích a komínových ... územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky ÚPN mesta Komárno č. 3/2023zápisnica01.06.2023Audit 2023 ... zmluva28.12.202231.01.2023Zabezpečenie a organizácie celomestských slávností mesta Komárno v rokoch 2023 ... , 2024, 2025, 2026, opravazápisnica02.01.202310.01.2023Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad*zmluva