Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Mapa jarmoku
udalosť
18. 11. 2023
Folklórna skupina Garabonciás: Tradície pri príležitosti Dňa sv. Ondreja
stránka
Pokyny
Organizátor jarmoku: Mesto Komárno 3. ... Organizátor jarmoku si vyhradzuje právo predajnú resp. prevádzkovú dobu kedykoľvek v priebehu jarmoku ... Účastník jarmoku nemôže prenechať pridelené predajné miesto inému účastníkovi jarmoku bez súhlasu organizátora ... z predaja na Ondrejskom jarmoku po dobu 3 roky. 27. ... Účastník jarmoku, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku resp. nezaháji účasť
udalosť
11. 11. 2022
Ondrejský jarmok
stránka
Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. ... Tento rok sa koná Ondrejský jarmok v polovici novembra, teda dva týždne pred Ondrejom. ... Každý jarmok má svoje čaro. ... Ondrejský jarmok sa v roku 2023 uskutoční v termíne 17. – 19. novembra. ... Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou (Mestský úrad Komárno, Nám. gen.
príspevok
21. 8. 2023
Ondrejský jarmok 2023
Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční ... v dňoch 17. – 19. novembra 2023 Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať ... 262 Podrobné informácie a potrebné tlačivá nájdete na internetovej stránke: https://komarno.sk/jarmok
príspevok
10. 10. 2022
Po troch rokoch opäť jarmočná nálada pod múrmi pevnosti
Mesto Komárno srdečne pozýva predajcov a remeselníkov na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční v ...  dňoch 11 – 13. novembra 2022 Prihlášku môžete poslať e-mailom (jarmok@komarno.sk), podať poštou ... 8. novembra 2022 Podrobné informácie a potrebné formuláre nájdete: https://komarno.sk/ondrejsky-jarmok-komarno
príspevok
4. 11. 2022
Po troch rokoch Vás opäť čaká jarmočná nálada pod komárňanskými hradnými múrmi!
Mesto Komárno Vás srdečne pozýva na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. novembra 2022 ... žijúcich v okolí o trpezlivosť za nepríjemnosti spôsobené zvýšenou premávkou a prosíme návštevníkov jarmoku
udalosť
7. 11. 2023
Lengyel Ákos: Komárňanské vozotajské tradície (prednáška)
udalosť
11. 12. 2022
Tradičné adventné programy – pečenie medovníkov a vianočných dobrôt, spoločenské hry v spolupráci CVČ
Účinkujúci: Základná umelecká škola v Komárne, Ferdinánd Grassl
udalosť
3. 10. 2022
Centrum tradícií: Krčma rozprávok pre dospelých 18+
Vstup zdarma.
udalosť
29. 9. 2023
„A mentelánc, ami összeköt“ – výstava Komárňanského vozotajského, tradície zachovávajúceho spolku
stránka
Cenník
Ondrejský jarmok - osobitné užívanie verejného priestranstva Uhrádza sa: Daň vo výške stanovenej ... Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku sa vyrubuje podľa ... elektriny/1ks 16A – pre bufet / ostatní -  podľa potreby90€ /30€ Každý účastník Ondrejského jarmoku
udalosť
16. 6. 2022
Salón „Prístav” („Kikötő”): beseda o 50-ročnej tradícii tanečných domov s choreografom Ferencom Novákom
udalosť
2. 12. 2023
Mikulášsky deň v divadle s koncertom Gyulu Szarku a jeho kapely a predstavením Chechtavá princezná
Ceny vstupeniek: dospelý: 10 eurodieťa: 7 euro Sprievodné programy: Jarmok remesiel, spoločné zdobenie
stránka
2022
motorové vozidlo pre MsP*zmluva-07.11.2022Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku
stránka
Ako vybaviť
    Sadzba dane pri prechodnom užívaní verejného priestranstva počas Ondrejského jarmoku ... € (0,35 €/m2/deň)Parkovanie auta za stánkom (sektor A skraja)20 € Každý účastník Ondrejského jarmoku ... @komarno.sk Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk Ondrejský jarmok ... Ondrejský jarmok, Komárňanské dni, Vínne korzo  atď. ... @komarno.sk Eva Pohlmüllner, tel.: 035 2851 352, e-mail: eva.pohlmullner@komarno.sk Ondrejský jarmok
stránka
2019
szolgáltatásazápisnica  30.10.2019Elektroinštalačné práce spojené s realizáciou Ondrejského jarmoku
príspevok
21. 4. 2023
Blížia sa Komárňanské dni!
Koncom apríla sa uskutočnia tradičné KOMÁRŇANSKÉ DNI!
udalosť
1. 5. 2023
47. ročník medzinárodných pouličných pretekov Komárno – Komárom
Tradičná bežecká súťaž znovu sa uskutoční počas Komárňanských dní, 1. mája 2023.